Kontakt

Dane teleadresowe:

EvenTYt Małgorzata Ryt
ul. Rodzinna 52
43-210 Kobiór

tel. 693-831-913 

(zachęcamy do kontaktu telefonicznego)

mail.: kontakt@eventyt.pl

 

NIP: 638-159-67-24 

REGON: 243401995  

NR KONTA: 03 1050 1399 1000 0091 4070 7051

ING Bank Śląski S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać: 

  • nazwę imprezy,
  • termin
  • w szczególnych przypadkach podać nazwiska osób, których dotyczy temat.
 

RODO:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Eventyt, u. Rodzinna 52, 43-210 Kobiór.  
(NIP: 638-159-67-24, REGON: 243401995),
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Małgorzata Ryt, kontakt@eventyt.pl, telefon: +48 693-831-913.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Eventyt w Kobiórze na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/zamówienia, której Państwo jesteście stroną.
4. W przypadkach postępowań reklamacyjnych, których Państwo będziecie stroną, podstawą do przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b i c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadkach, które dotyczą Państwa danych osobowych, można żądać od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy/zamówienia. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy/zamówienia wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz w celach niezbędnych do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
9. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do:
a) wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
b) przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

EvenTYt